Etikete d.o.o.
je specijalizovano preduzeće
za štampanje samolepljivih etiketa.

Na našem tržištu poslujemo preko trideset godina i do sad smo sarađivali i sarađujemo sa najvećim proizvođačima iz različitih privrednih grana.

  • KONTAKT
  • Bulevar kralja Aleksandra 405a
  • Beograd
  • tel. +381 11 34 74 285
  • fax. +381 11 34 74 649
  • e-mail office@etikete.rs